Ga naar hoofdtekst
22 Januari 2024

Klaar voor de toekomst met GLIMS 10

Liselotte Coorevits

Klinisch biologe

dr. apr. Liselotte Coorevits

About

dr. apr. Liselotte Coorevits | AZ Groeninge Aandachtsgebieden: Microbiologie, Infectieuze serologie, Moleculaire biologie, IVF/sperma-analyse, Ziekenhuishygiëne

Gefusioneerde laboratoria van AZ Groeninge en Sint-Jozef Izegem implementeren één centrale LIS-omgeving

De ziekenhuizen van het E17-netwerk werken steeds intenser samen met als doel gespecialiseerde excellentiecentra te ontwikkelen, en hun patiënten tegelijkertijd te verzekeren van nabije zorg. De laboratoria van E17-ziekenhuizen AZ Groeninge in Kortrijk en de Sint-Jozefskliniek in Izegem gingen nog een stap verder: ze besloten om integraal te fusioneren en hiervoor een gezamenlijke GLIMS 10-omgeving op te zetten.

Upgrade van GLIMS 8 naar GLIMS 9

Toen de gesprekken met de Sint-Jozefskliniek van start gingen, had het laboratorium van AZ Groeninge net een pittig traject achter de rug met de overgang van GLIMS 8 naar GLIMS 9. “We vonden de upgrade een uitgelezen kans om onze hele werking en processen te overdenken,” zegt Liselotte Coorevits, klinisch bioloog bij AZ Groeninge. “Daarom zijn we gestart met een volledig lege doos en hebben we onze GLIMS-omgeving van de grond af opnieuw ingericht.”

“Hiervoor heb je uiteraard mankracht en tijd nodig, zowel bij de biologen, als bij de IT-medewerkers. Er is niet alleen de configuratie, maar minstens even belangrijk zijn analyse, denkwerk, overleg en communicatie met de mensen op de werkvloer. Eens je begint te bouwen, kan je niet meer terug.” Maar het resultaat van deze oefening mag er wezen: een goed functionerende GLIMS-omgeving die klaar is voor de toekomst.

Fusie met Sint-Jozefskliniek

AZ Groeninge Medewerkers
AZ Groeninge Medewerkers

Op dat moment kregen de fusieplannen met het laboratorium van de Sint-Jozefskliniek stilaan vorm. “Voor ons was het een evidentie om het laboratorium in Izegem, dat toen nog werkte met GLIMS 8, te enten op ons systeem. Gelukkig stonden onze collega’s in Izegem hiervoor open en waren ze bereid om de werkwijze van Kortrijk over te nemen.”

De GLIMS-configuratie op zich viel mee. Maar vooral organisatorisch kwam er toch het een en ander bij kijken. Liselotte: “Het was niet zozeer de moeilijkheid om pakweg bijkomende stations aan te maken, maar wel om de processen die in de achtergrond lopen, te ontdubbelen.

  • Denk bijvoorbeeld aan het facturatieproces: vanuit Kortrijk kunnen we geen facturen sturen voor patiënten in Izegem en omgekeerd, ook al zijn we één laboratorium.
  • Izegem en Kortrijk hebben ook elk een eigen proces voor orderinvoer.
  • Naargelang het ziekenhuis hebben artsen en patiënten een ander identificatienummer. Het was niet evident om de ADT-stromen op elkaar te laten aansluiten.
  • We wilden verder bouwen aan een propere database. De naamgeving moest dus op alle niveaus uniform zijn: domeinen, materialen, testen etc.
  • Zo waren er nog een aantal uitdagingen die gaandeweg ons pad kruisten en waarvoor we in overleg met elkaar een geschikte oplossing vonden.”

De fusie had een impact op zowat alle deelsystemen van de ziekenhuizen Bovendien was het noodzakelijk om te upgraden naar GLIMS 10 vanwege de LDAP-authenticatie die meerdere domeinen moest ondersteunen.

Goede ondersteuning

“We hebben ervoor gekozen om een aantal zaken zelf te doen, onder meer de configuratie. Zo hebben we de nodige kennis in huis om zaken aan te passen als dat nodig is. Maar uiteraard was dat allemaal niet mogelijk geweest zonder een goede ondersteuning door Clinisys. Zij zorgden voor een uitgebreid actieplan voor het hele project, er waren duidelijke afspraken bij go-live. Op dat moment waren er ook verschillende mensen van Clinisys aanwezig in Izegem waar de switch het ingrijpendst was. Dat heeft er allemaal toe bijgedragen dat de fusie met bijbehorende migratie vlot verlopen is,” zegt Liselotte.

Voordelen van GLIMS 10

AZ Groeninge GLIMS 10
AZ Groeninge GLIMS 10

In vergelijking met GLIMS 8 is het vooral de user interface die totaal anders is. “Je hebt knoppen, linten en zijbalken die je zelf kan configureren naargelang de gebruiker, waardoor je veel sneller kunt navigeren. Het is een absolute meerwaarde om daarmee te werken en de biologen en medewerkers zouden niet meer zonder kunnen,” vertelt Liselotte.

In GLIMS 10 zijn er nog enkele belangrijke nieuwigheden. Zo is er de ondersteuning voor LOINC-codering die garant staat voor een gestandaardiseerde en correcte uitwisseling van klinische resultaten. Dit komt niet alleen de patiëntenveiligheid ten goede, maar voorkomt ook dubbele testen. En dankzij de codering kan je voldoen aan de nieuwe regelgeving die binnenkort in voege treedt in België.

GLIMS 10 laat ook niets aan het toeval over op gebied van beveiliging van patiëntgegevens, met een transparante gegevensversleuteling van de laboratoriumdatabank en LDAP-authenticatie voor ziekenhuizen die gebruikersrechten centraal beheren. 

“We zijn ook blij met de module voor consultregistratie, waarmee we onze adviezen gestructureerd kunnen bijhouden. Omdat we van technische naar intellectuele prestaties evolueren, valt te verwachten dat dit op termijn bij wet zal worden opgelegd. Daarom willen we nu al op de trein springen,” besluit Liselotte.

Tips van Liselotte voor een geslaagde fusie/upgrade:

– Trek voldoende tijd uit, zowel bij de biologen die zich toeleggen op het vakinhoudelijke, klinische aspect, én bij de IT-specialisten die weten welke IT-processen onderliggend spelen, en de deelsystemen en databases van het ziekenhuis door en door kennen.

– Zorg voor voldoende overlegmomenten en een transparante communicatie. Zo kom je tot gedragen beslissingen. Je weet ook wie waarmee bezig is en je snel kunt schakelen als er problemen of fouten optreden.

– Bereid de go-live goed voor met een duidelijke takenverdeling. Bij ons waren het de biologen die de hotline bemanden, een urgentie toekenden aan de issues en er dan voor zorgden dat alles op een correcte manier werd opgelost. Zo hadden de mensen van IT hun handen vrij voor het overzetten van de koppelingen en het begeleiden van de mensen op de werkvloer.

dr. apr. Liselotte Coorevits

Klinisch biologe

AZ Groeninge

In vergelijking met GLIMS 8, heb je in GLIMS 10 knoppen, linten en zijbalken die je zelf kan configureren naargelang de gebruiker, waardoor je veel sneller kunt navigeren. Het is een absolute meerwaarde om daarmee te werken en zowel de biologen als medewerkers zouden niet meer zonder kunnen.

Gerelateerde inhoud