Ga naar hoofdtekst

Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, Frankrijk, GLIMS

Klantenprofiel

37 ziekenhuizen

121 laboratoria

90.000 personeelsleden

Parijs, Frankrijk

Uitdaging

De algehele productiviteit verbeteren, en herstructurering en doelstellingen van de ziekenhuisgroep ondersteunen.

Resultaat

Een geharmoniseerde oplossing waarmee de laboratoriumdiensten van Europa’s grootste ziekenhuisgroep efficiënter kunnen werken.

Op naar een betere uitwisseling  van informatie: GLIMS labbeheersysteem biedt een flexibele oplossing die alle specialisaties van de 121 AP-PH laboratoria ondersteunt

“Zonder een laboratoriumbeheersysteem kunnen we geen analyses uitvoeren,” grapt Professor Eric Lepage, directeur van het Competentie- en Dienstencentrum voor Patiëntinformatiesystemen (CCS) bij AP-HP. “Hoewel de automatisering van analyses veel tijd kan besparen, moet dit ook deel uitmaken van een algemeen productiviteitsproces met gemeenschappelijke middelen en informatie. De GLIMS-oplossing moet aan deze vereiste voldoen, de herstructureringen ondersteunen en een belangrijke rol spelen in de algemene moderniseringsdoelstellingen van AP-HP. IT moet deze strategie dienen!”

Grootste ziekenhuisgroep in Europa

Assistance Publique, Hôpitaux de Paris (AP-HP), is het universitair ziekenhuis (UZ) voor de regio ‘Ile de France’ en het ‘nummer 1’ UZ in Frankrijk. Het is een unieke gezondheidszorgonderneming die in dienst staat van een stedelijk gebied met 11,5 miljoen inwoners. Uniek in welk opzicht? “De volumes die we behandelen, want we zijn ook de grootste medische instelling in Europa: wat betreft het aantal ziekenhuizen (momenteel 37, inclusief 3 provinciale ziekenhuizen en een thuisverzorgingsinstelling), het aantal bedden (meer dan 22.000) en het aantal patiënten,” verduidelijkt Professor Lepage. “AP-HP behandelt elk jaar ongeveer 1 miljoen opnames en 4 miljoen consultaties. 50% van de Franse bevolking maakt minstens een keer gebruik van de diensten van AP-HP!” Er werken bijna 90.000 mensen. Om aan de geografische eisen te voldoen en om een coherente, homogene patiëntenzorg aan te bieden, werden 12 ziekenhuisgroepen gevormd die toelaten om de administratieve en logistieke activiteiten te delen.

AP-HP heeft ook 121 laboratoria verspreid over de verschillende ziekenhuisgroepen, voor alle specialisaties: biologie, genetica, biochemie, parasitologie, toxicologie, farmacologie, enz. Deze labs voeren ‘routine’-onderzoeken uit, maar ook meer gesofisticeerde activiteiten, binnen hetzelfde lab, met name in het onderzoeksdomein.

“Een dergelijke context vereist een homogene en gestandaardiseerde oplossing om een efficiënte werking te garanderen,” vervolgt Professor Lepage. “Het is onmogelijk om geval per geval te behandelen.”

En laat dat nu net de historische situatie zijn: 37 ziekenhuizen, veel verschillende applicaties en leveranciers, en afzonderlijke configuraties per ziekenhuis. “Tot het eerste decennium van deze eeuw konden er meerdere laboratoriuminformatiesystemen (LIS) voorkomen per ziekenhuis, één voor elk lab van het ziekenhuis. Bovendien bevond elk systeem zich fysiek binnen het lab,” verklaart Professor Lepage. Dit leidde tot een complexe, dure situatie die moeilijk te beheren valt op een moment waarop een nieuw bestuur zich opdrong met als doel de instelling te herstructureren, moderniseren en verder uit te breiden.

MIPS maakte al voor 2005 kennis met AP-HP, toen het met de GLIMS-oplossing antwoordde op een aanbesteding voor drie ziekenhuizen. De uitgebreide functionaliteit onderscheidt GLIMS van de concurrentie, zeker wat betreft configuratiemogelijkheden (met een interne programmeertaal) wat toeliet om alle labspecialisaties te omvatten (45.000 verschillende analyses) alsook de integratiecapaciteit met zowel labinstrumenten als medische patiëntendossiers. “De veelzijdigheid van GLIMS speelde een cruciale rol,” bevestigt Professor Lepage. “De beslissing werd genomen op basis van de functionele aspecten; GLIMS was beter dan de andere.” In 2006 haalde MIPS twee nieuwe aanbestedingen binnen, deze keer voor drie ziekenhuisgroepen (met een totaal van zeven ziekenhuizen). In 2007 volgden nog acht extra ziekenhuizen. Na een contractuitbreiding werden nog eens vijf extra ziekenhuizen toegevoegd, waardoor het aantal AP-HP organisaties met GLIMS nu op 23 staat.

Maar wat GLIMS fundamenteel onderscheidt, en wat ook aan de basis ligt van de integratie binnen AP-HP’s moderniseringsbeleid, is de capaciteit om infrastructuur en middelen te delen, meer in het bijzonder tijdens het samenstellen van de ziekenhuisgroepen. GLIMS is van nature multi-site, wat ervoor zorgt dat elk van de ziekenhuisgroepen (twaalf in totaal) informatie kunnen delen via één enkele databank en geen middelen hoeven te dupliceren. Deze evolutie maakte geen deel uit van de initiële plannen, maar was voorhanden door de specifieke architectuur van de GLIMS-oplossing.

Van framewerk naar ingebruikname

One LIS for all laboratory disciplines

Ikazia is a hospital in the heart of Rotterdam. Here, young and old alike receive care of the highest quality in a warm, familiar environment.

It was time to replace the old LIS and Ikazia went looking for a new solution. That solution had to consist of one central LIS for all laboratory disciplines: blood transfusions, clinical chemistry and medical microbiology. The hospital was also looking for a supplier with extensive experience in the laboratory sector and a large market share in the Netherlands. For Ikazia, CliniSys | MIPS with the GLIMS LIS turned out to be the logical choice.

Vandaag zijn al bijna 80 van de 121 laboratoria uitgerust met GLIMS, dit volgens een methodisch projectplan uitgevoerd door het Competentie- en Dienstencentrum (CCS) van AP-HP, geleid door Professor Lepage. Na het opzetten van het initiële framewerk volgde de designfase met onder meer het uitbouwen van een gemeenschappelijke kern voor elke discipline en een catalogus met klinische analyses die gemeenschappelijk zijn voor alle AP-HP laboratoria. Deze gezamenlijke kern (die ongeveer 80% van alle analyses omvat) kan uitgebreid worden volgens de noden van de specifieke labs zoals bijvoorbeeld genetica. De GLIMS-applicatie die de ziekenhuisgroepen bedient, is gecentraliseerd en geïnstalleerd op een gedeelde server van de AP-HP IT-productiesite.

Momenteel worden alle GLIMS-resultaten doorgestuurd naar zowel de resultatenserver van AP-HP als naar het elektronisch patiëntendossier. Er wordt nu ook de laatste hand gelegd aan de integratie van elektronische orderinvoer vanuit het patiëntendossier naar GLIMS.

De eerste implementaties werden uitgevoerd door MIPS, gevolgd door een competentie-overdracht naar Professor Lepage’s 15-koppige team bestaande uit zowel domeinexperten als IT-professionals. “AP-HP besliste om het IT-systeem intern te beheren met de nodige basiscompetenties. Dit is onontbeerlijk in de medische sector,” benadrukt Professor Lepage.

De Franse wetgeving voor publieke gezondheidszorg vereist dat alle laboratoria vanaf 1 november 2016 geaccrediteerd zijn om hun activiteiten verder te kunnen zetten. “De accreditatie eist dat laboratoria kunnen aantonen dat ze analyses uitvoeren met volledige patiëntveiligheid,” besluit Professor Lepage. “Binnen dat proces is het overduidelijk dat het labbeheersysteem, in dit geval GLIMS, sterk bijdraagt tot de veiligheid en de kwaliteit van de onderzoeken.”

Oplossing & voordelen

GLIMS LIS:

  • Functionele ondersteuning voor alle soorten labonderzoek: biochemie, hematologie, immunologie, farmacologie, toxicologie enz.
  • Brede waaier aan functionaliteit: snelheid, performantie, flexibiliteit in configuratie en architectuur, schaalbaarheid, automatisering enz.
  • Evolutieve en van nature multi-site oplossing met één enkele database.
  • Kan geïntegreerd worden met informatiesystemen via officiële standaarden.
  • Volledige traceerbaarheid, wat een enorm voordeel biedt voor het behalen van accreditaties.

Voordelen:

  • Verhoogt de werkkwaliteit van het laboratoriumpersoneel door het aanbieden van een veilig systeem met heel veel functionaliteit.
  • Laat de laboratoria toe om middelen en gegevens te delen om de kostefficiëntie te verhogen, conform de AP-HP doelstellingen voor herstructurering en modernisering.
  • Verwijdert hindernissen en vereenvoudigt de coördinatie en het delen van ‘best practices’ die bijdragen aan de performantie en kwaliteit van de patiëntenzorg.
  • Biedt een centrale toegang tot het medisch dossier van de patiënt.
  • Ondersteunt de standaardisatie van gegevensuitwisseling met externe informatiesystemen. 

Professor Eric Lepage

Assistance Publique, Hôpitaux de Paris

Directeur Competentiecentrum Patiëntinformatiesystemen

GLIMS beantwoordde perfect aan de vraag van de laboratoria naar een open systeem om informatie te delen. De oplossing ondersteunt ook de herstructurering en draagt zo enorm bij aan de globale modernisering van AP-HP.