Ga naar hoofdtekst

In het IT-hart van SI-DEP, het Franse nationale screeningsplatform voor COVID-19

HET PROJECT

6 weken operationeel

3 000 000 testen per dag

100 000 actieve gebruikers

Frankrijk

UITDAGING

De COVID-19-pandemie in Frankrijk afremmen door positieve gevallen te identificeren en op te sporen, via een beveiligd, nationaal platform voor de registratie en transmissie van testresultaten.

RESULTATEN

Een schaalbaar instrument voor monitoring en preventie, cruciaal in het Franse volksgezondheidsbeleid, uitgerold in amper 2 maanden.

COVID-19-gevallen identificeren en opsporen vormt het fundament van een geslaagde exitstrategie en een goede bescherming van de bevolking. Dat is niet anders in Frankrijk, en om die reden werd er het nationale project SI-DEP of Système d’Informations de DEPistage in het leven geroepen. Het Franse ministerie van volksgezondheid gaf CliniSys | MIPS de opdracht om dit project samen met de AP-HP-ziekenhuizen te realiseren. Onze oplossing voor elektronische orderinvoer en resultaatconsultatie, CyberLab, vormt het hart van SI-DEP’s IT-platform.

Vandaag zijn bijna 400 zorginstellingen (ziekenhuizen of regionale netwerken) en ongeveer 4.500 private laboratoria op het platform aangesloten, om er elke dag testresultaten uit heel Frankrijk af te leveren. Heel wat universitaire en regionale ziekenhuizen hebben CyberLab ook met hun eigen laboratoriuminformatiesysteem (LIS) geïntegreerd, wat hen voordelen oplevert.

In een eerste fase werden alle PCR-uitslagen in SI-DEP opgenomen, vervolgens de resultaten van serologische testen en later ook die van antigeentesten. Sinds midden november 2020 wordt het platform ook gevoed door data van apothekers, verpleegkundigen en huisartsen. Zij kunnen de testuitslagen van hun patiënten bovendien rechtstreeks raadplegen via de gebruikersinterface van CyberLab. Vanaf 2022 wordt een volume van 4.400.000 testen per dag bereikt, zelftesten niet inbegrepen. Testresultaten worden doorgegeven aan patiënten en hun aanvragers, evenals aan het centraal gedeeld medisch dossier (DMP).

De uitdaging

Opsporen, testen en isoleren

Een hele bevolking screenen op besmettingen om de pandemie onder controle te houden, een nieuwe golf in te dammen of de evolutie van besmettingen op het grondgebied zorgvuldig te beheren, daarvoor moet je patiënten en hun contacten kunnen opsporen, testen en isoleren. Precies dat is de belangrijke taak die SI-DEP in het algemeen belang vervult. Het project wordt gedragen door het Franse ministerie van volksgezondheid, de ziekenhuisgroep AP-HP (Assistance Publique – Hôpitaux de Paris) en de Franse gezondheidsautoriteit (Santé publique France), samen met de medische laboratoria en leveranciers van laboratoriuminformatiesystemen.

Doctor wearing a protective face mask working in a surgery during the Covid 19 pandemic.
Doctor wearing a protective face mask working in a surgery during the Covid 19 pandemic.

Om dit screeningsproces te digitaliseren biedt SI-DEP een beveiligd platform voor het registreren en doorgeven van COVID-19-resultaten. Alle testresultaten worden in realtime en zonder tussenstappen verzameld. Zo wordt het mogelijk om positieve gevallen op te volgen met als doel de keten van besmettingen te doorbreken.

Het ministerie van volksgezondheid koos CliniSys | MIPS om dit project binnen uitermate strakke deadlines uit te voeren: met CyberLab kunnen laboratoria op een vlotte, betrouwbare, transparante en veilige manier testaanvragen beheren en positief geteste patiënten op de hoogte brengen.

CyberLab kan worden gekoppeld aan alle bestaande laboratoriuminformatiesystemen (LIS), is als webapplicatie eenvoudig implementeerbaar en kan grote volumes verwerken uit verschillende centra tegelijk. Daarmee voldeed onze oplossing uitstekend aan de buitengewone eisen van dit project. CliniSys | MIPS had bovendien al ervaring met een vergelijkbaar project, het nationale testplatform in België. CyberLab werd dus het hart van de SI-DEP-architectuur.

De aanpak

SI-DEP is operationeel sinds 13 mei 2020. Aanvankelijk werden dagelijks 50.000 testresultaten verwerkt, maar geleidelijk aan is dat aantal opgelopen tot pieken van meer dan 3.500.000 testen per dag in februari 2022.

Het project is opgebouwd rond vier hoofdfuncties:

  • Het aanbieden van een toepassing voor elektronische aanvragen, geschikt voor gebruik door meerdere laboratoria met diverse LIS-systemen;
  • Centralisering in een nationale databank van alle screeningsresultaten – PCR’s en serologische testen – afkomstig van openbare en private instellingen uit het hele land. AP-HP bewaart de gegevens, die steeds worden verwerkt volgens de regels van de AVG en CNIL (de Franse Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés);
  • Veilige bekendmaking van de uitslagen aan zowel aanvragers als patiënten, die hierdoor snel de nodige preventieve maatregelen kunnen treffen, evenals verzending van unieke QR activatiecodes voor de Franse applicatie TousAntiCovid;
  • Realtime levering van geconsolideerde en gepseudonimiseerde gegevens voor statistisch en epidemiologisch onderzoek aan de Franse gezondheidsautoriteit (Santé publique France), het Franse bureau voor statistiek (DREES) en het platform Health Data Hub.

Sinds begin 2022 worden de testresultaten ook doorgegeven aan het gedeelde medische dossier (DMP), de nieuwe digitale openbare dienst voor het beheer van gezondheidsgegevens die openstaat voor de hele bevolking van Frankrijk.

De resultaten

In een eerste projectfase hebben we de openbare instellingen op SI-DEP aangesloten, in het bijzonder de universitaire ziekenhuizen die beschikken over extractiesystemen met een hoge doorvoersnelheid. Deze geautomatiseerde machines boden waardevolle ondersteuning om de capaciteit voor RT-PCR drastisch op te drijven.

In een tweede fase heeft CliniSys | MIPS alle Franse laboratoria in het nationale platform geïntegreerd, waaronder de laboratoria van 400 zorginstellingen (ziekenhuizen en regionale netwerken, zowel privaat als openbaar) en ongeveer 4.500 private laboratoria.

Vandaag telt CyberLab ongeveer 290.000 actieve SI-DEP-gebruikers, onder wie laboranten, medewerkers van openbare instellingen, apothekers, artsen en verpleegkundigen en medewerkers.

Aflevering van testbewijzen

In 2021 introduceerde de Europese Commissie het digitale gezondheidspaspoort om een ruimere hervatting van reizen in de Europese Unie te bevorderen. Om te kunnen verifiëren of iemand een positieve of negatieve test heeft afgelegd – antigeen of PCR – werden daarbij testbewijzen ingevoerd.

CyberLab is de enige applicatie die deze testbewijzen van SI-DEP genereert, voor heel Frankrijk. Dit gebeurt in de vorm van een gecertificeerde QR-code die geldig is in alle landen van Europa, en ook bij binnenlandse evenementen.

  • Na elke laboratoriumtest ontvangt de betrokken patiënt een sms of e-mail van CyberLab om het testbewijs te kunnen downloaden.
  • Hiermee kan de patiënt inloggen bij CyberLab, waar het testbewijs beschikbaar is in de vorm van een QR-code.
  • Wie dat wenst kan deze QR-code ook makkelijk importeren in de TousAntiCovid-app. Die omvat sinds 19 april het digitale gezondheidspaspoort TousAntiCovid Carnet, dat de testbewijzen en vaccinatiestatus van de gebruiker weergeeft.

John Lebon

CliniSys | MIPS

CEO

MIPS heeft met veel succes een oplossing voor nationale COVID-19-platformen geleverd in Frankrijk, België en Nederland. Dit kon in een recordtempo en onder uitzonderlijke omstandigheden dankzij de inzet van alle werknemers bij CliniSys | MIPS in Frankrijk en in België. Wij zijn erg trots dat we de zorgprofessionals bij het bedwingen van deze gezondheidscrisis kunnen ondersteunen.