Ga naar hoofdtekst
30 April 2021

MIPS lanceert GLIMS Genetics, een LIS-systeem specifiek voor laboratoria humane genetica

GLIMS Genetics, dat al operationeel is in het universitair ziekenhuis van Poitiers, maakt het mogelijk om alle genetische tests te beheren met één centrale oplossing.

GLIMS Genetics, ontworpen door MIPS, combineert de kracht van een matuur laboratoriuminformatie-systeem voor de klassieke laboratoriumdisciplines, met de specifieke vereisten van de laboratoria voor humane genetica, inclusief deze gerelateerd aan de meest recente technieken zoals Next Generation Sequencing (NGS). De oplossing is al met succes geïnstalleerd in het universitair ziekenhuis van Poitiers en wordt binnenkort uitgerold in tien bijkomende genetica-centra in Frankrijk, België, Nederland, Ijsland en Zwitserland.

Genetische geneeskunde evolueert snel

Genetische geneeskunde is niet langer voorbehouden aan enkele onderzoekscentra, maar wordt steeds breder ingezet als diagnostisch instrument. Genetische tests winnen dus geleidelijk terrein in de klinische geneeskunde. Om tegemoet te komen aan deze evolutie, moeten de centra voor genetica een transformatie ondergaan en gelijke tred houden met de vorderingen in de technologieën waarop ze vertrouwen.

De uitdaging bestaat erin om over te gaan van een zeer tijdrovend handmatig beheer van monsters naar een gestroomlijnde en geautomatiseerde aanpak. Hiermee kunnen de laboratoria de doorlooptijd verbeteren, kwaliteit van hun dienstverlening verhogen, werken aan de hand van specifieke workflows en op efficiënte en transparante wijze, de uitslagen leveren aan clinici, via het elektronische patiëntendossier.

Een LIS aangepast voor het hele spectrum van de genetica

GLIMS Genetics, dat ontwikkeld is door een toegewijd team binnen MIPS in nauwe samenwerking met drie internationale universitaire ziekenhuizen, bestrijkt het volledige spectrum van genetische tests en kan nieuwe technieken integreren, zoals NGS.

De oplossing biedt een hoge mate van automatisering, vlot aanpasbare workflows specifiek voor genetica, een geïntegreerde grafische stamboom-tool voor het beheer van families en de visualisatie van uitslagen en de genetische geschiedenis, de mogelijkheid om uitgebreide verslagen te maken met afbeeldingen en grafieken, plus statistische analysemogelijkheden.

Nieuwste technologieën

GLIMS Genetics voldoet aan alle vereisten op het gebied van beveiliging, beschikbaarheid, transparantie en interoperabiliteit. Zijn geavanceerde technologie, meertalige functionaliteit en multi-site mogelijkheden maximaliseren de investering. GLIMS Genetics integreert perfect in de bestaande IT-omgeving en communiceert met internationale expertsystemen.

GLIMS Genetics kan worden gebruikt als een standalone oplossing voor het beheer van genpanels en varianten, onderling verbonden in een netwerk met andere laboratoriuminformatiesystemen, of als onderdeel van een complete GLIMS-configuratie met alle voordelen van een krachtig en modern LIS.

De oplossing kan bovendien de uitgebreide expertise van MIPS benutten in het werken met de meest gevoelige menselijke gegevens.

Op die manier effent GLIMS Genetics het pad voor de verdere ontwikkeling van genetica-laboratoria, met steeds meer mogelijkheden en prestaties, maar ook voor meer gepersonaliseerde behandelingen op basis van de genetische profielen van patiënten.

“Wat wij precisie- of predictieve geneeskunde noemen, brengt sterke signalen naar de klinische gemeenschap en opent een enorm potentieel voor patiënten. Alles hangt echter af van de efficiëntie waarmee de testen verwerkt worden en de snelheid waarmee de uitslagen geproduceerd worden, net als de integratie ervan in de geschiedenis van de patiënt en zijn familie. GLIMS Genetics is ontworpen om precies hieraan tegemoet te komen. We kijken ernaar uit om de genetica-laboratoria en -afdelingen te ondersteunen bij hun uitdagende toekomstige ontwikkelingen,” zegt Stéphane Decap, Product Manager Genetics bij MIPS.

GLIMS Genetics in het universitair ziekenhuis van Poitiers

De nieuwe GLIMS Genetics-oplossing is inmiddels met succes geïnstalleerd in het genetisch laboratorium van het universitair ziekenhuis van Poitiers. Deze succesvolle implementatie is het resultaat van de nauwe samenwerking tussen het ziekenhuis, MIPS en zijn partners in Europa.

Het systeem stelde het laboratorium in staat om het ​​bestaande complexe en tijdrovende systeem voor het beheer van genetische tests met behulp van traditionele IT-systemen, te vervangen door een gecentraliseerde oplossing. Deze werkt met gestandaardiseerde en gestroomlijnde processen, waardoor de productie van de verslagen vlotter kan verlopen.

“We zijn GLIMS Genetics dankbaar voor zijn bijdrage aan de snel evoluerende analyse-activiteiten binnen ons laboratorium,” zegt dr. Fabienne Dufernez, apotheker-bioloog, ziekenhuisarts van het universitair ziekenhuis van Poitiers. “Het stijgend aantal aanvragen en ons groeiend aanbod genetische tests dwingt ons om efficiënter te werken. De technologische vooruitgang opent bovendien nieuwe mogelijkheden die we moeten kunnen exploiteren. Het potentieel voor patiënten is niet gering en de efficiëntie van onze laboratoriumsoftware moet sporen met deze nieuwe uitdagingen!” ​