Ga naar hoofdtekst

Trainingsprogramma Clinisys België Voorjaar 2024

Wanneer:

dinsdag 20 februari - dinsdag 7 mei 2024

Waar:

Blue Towers Gent

Basisopleidingen

Alle basisopleidingen vinden plaats in de Blue Towers Gent.

Planning:
Dinsdag 20 februari 2024 (volzet)
09:00 – 17:00

Woensdag 21 februari 2024 (volzet)
09:00 – 17:00

Prijs: € 700,- / dag
Tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training kunt u kosteloos annuleren.

Voor wie bedoeld: De cursus basisconfiguratie is bedoeld voor de (nieuwe) GLIMS-applicatiebeheerder en/of de GLIMS key-user van het laboratorium.

Noodzakelijke voorkennis: Geen specifieke GLIMS-kennis, kennis van laboratoriumworkflow is een pre

Doelstelling van de cursus:
Aan het einde van de cursus is het GLIMS-aanspreekpunt:

 • bekend met algemene GLIMS-begrippen;
 • in staat om zelfstandig aan de slag te gaan met de basisparametrisatie van GLIMS, waaronder verstaan wordt het aanmaken van de bouwstenen (bepalingen, materialen, stations en meetmethodes) en die aan elkaar koppelen door middel van procedures.

Onderwerpen:
Tijdens de cursus wordt expliciet aandacht besteed aan:

 • inloggen en (gebruikers)interface;
 • correspondenten;
 • eenheden en dimensies;
 • materialen en materiaalvariabelen;
 • bepalingen, aanvraagcodes en profielen;
 • aanvraagformulieren;
 • stations en meetmethodes;
 • procedures met bijbehorende inputs en outputs;
 • objectattributen en sjablonen;
 • referentiewaarden en deltacheck;
 • alarmwaarden;
 • werklijsten.

Per onderwerp wordt ruimte geboden om te oefenen binnen de GLIMS-omgeving.

Planning:
Maandag 4 maart 2024 (volzet)
09:00 – 17:00

Dinsdag 5 maart 2024 (volzet)
09:00 – 17:00

Prijs: € 700,- / dag
Tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training kunt u kosteloos annuleren.

Voor wie bedoeld: De MISPL-cursus is bedoeld voor de GLIMS-applicatiebeheerder van het laboratorium.

Noodzakelijke voorkennis: GLIMS Basisconfiguratie

Doelstelling van de cursus:
Aan het einde van de 2 dagen is de GLIMS-applicatiebeheerder:

 • in bezit van de basiskennis van programmeren met behulp van MISPL-taal
 • bekend met de structuur van het ERD;
 • bekend met de structuur van de GLIMS-handleiding i.r.t. de MISPL-taal en het ERD
 • zelfstandig in staat om de essentiële Tekst-MISPL’s en SiteFunctions (GLIMS-basis) te ontwikkelen en te gebruiken

Onderwerpen:
Tekst-MISPL’s worden gebruik voor outputs (etiketten, werklijsten, rapporten)
Functionele MISPL’s (SiteFunctions) worden binnen GLIMS gebruikt om sturing te geven aan de standaardprogrammatuur en voor het bouwen van extra functionaliteit.

Tijdens de cursus wordt expliciet aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 • basisvaardigheden programmeren;
 • opbouw / structuur MISPL;
 • typedeclaraties / variabelen;
 • (conditionele) statements;
 • tabelonafhankelijke MISPL-functies (diverse conversiefuncties en stringfuncties);
 • het gebruik van de MISPL-builder;
 • hoe om te gaan met het ERD en de (online) handleiding van GLIMS m.b.t. dit onderwerp;
 • layouttoepassingen / tekst-MISPL’s;
 • site functions;
 • diverse soorten triggers, filters, waardeberekening, conversie etc.;
 • geldigheids-MISPL’s (procedures en standaard rapporten);
 • orderevaluatie.

Per onderwerp wordt ruimte geboden om te oefenen binnen de GLIMS-omgeving.

Planning:
Dinsdag 23 april 2024
09:00 – 17:00

Prijs: € 700,- / dag
Tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training kunt u kosteloos annuleren.

Voor wie bedoeld: De cursus “DaVinci Administrator Basic” is bedoeld voor de DaVinci-Key-users, gebruikers met configuratierechten, beheer van kwaliteit en processen.

Noodzakelijke voorkennis: DaVinci-basiskennis.

Doelstelling van de cursus:
Aan het eind van de dag is de DaVinci-applicatiebeheerder:

 • Bekend met de Algemene instellingen en het gebruik van controles;
 • Bekend met het toevoegen van gebruikers, printers, scanners, toestelconfiguratie;
 • Bekend met de configuratie van orderweefsels, ordertypes, taken, over snelteksten, modelbrieven en MOC’s;
 • Bekend met de verschillende koppelingen, hun mogelijkheden.

Onderwerpen:
Tijdens de cursus wordt expliciet aandacht besteed aan:

 • Inloggen en gebruikersinterface;
 • Rechtenmatrix en profielen;
 • Algemene instellingen;
 • Configuratie van gekoppelde hardware in het LIS;
 • Opstellen van snelteksten en modelbrieven;
 • Opstellen van eigen zoekopdrachten;
 • Gebruik van statistieken;
 • Query Extensions.

Per onderwerp wordt ruimte geboden om te oefenen binnen de DaVinci-omgeving.

Planning:
Woensdag 24 april 2024
09:00 – 17:00

Prijs: € 700,- / dag
Tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training kunt u kosteloos annuleren.

Voor wie bedoeld: De cursus “DaVinci Administrator Advanced” is bedoeld voor de DaVinci-Key-users, gebruikers met configuratierechten, beheer van kwaliteit en processen.

Noodzakelijke voorkennis: DaVinci Administrator Basic.

Doelstelling van de cursus:
Aan het eind van de dag is de DaVinci-applicatiebeheerder in staat om zelfstandig aan de slag te gaan met de aanmaak van condities, functies, de Rule engine en de Widgets.

Onderwerpen:
Tijdens de cursus wordt expliciet aandacht besteed aan:

 • Condities
 • Functies
 • Rule Engine
 • Widgets

Per onderwerp wordt ruimte geboden om te oefenen binnen de DaVinci-omgeving.

Planning:
Maandag 6 mei 2024
09:00 – 17:00

Prijs: € 700,- / dag
Tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training kunt u kosteloos annuleren.

Noodzakelijke voorkennis: Specifieke GLIMS-kennis is niet noodzakelijk

Voor wie bedoeld: De cursus “Cyberlab parametrisatie en gebruik” is bedoeld voor de Cyberlab-applicatiebeheerder / key-users.

Doelstelling van de cursus:
Aan het einde van de dag is de Cyberlab-applicatiebeheerder:

 • in staat om zelfstandig aan de slag te gaan met de parametrisatie van de Cyberlab-omgeving;
 • in staat om uitleg te geven aan de eindgebruikers voor wat betreft het gebruik van Cyberlab voor resultaatconsultatie.

Onderwerpen:
Tijdens de cursus wordt expliciet aandacht besteed aan:

 • algemene configuratie;
 • gebruikersconfiguratie / bevoegdheden (organisaties, profielen, groepen en gebruikers);
 • laboratoriumconfiguratie (platformen, disciplines, secties, testen en panels);
 • communicatie met de buitenwereld via HL7;
 • het gebruik van Cyberlab voor resultaatconsultatie in de praktijk.

Per onderwerp wordt ruimte geboden om te oefenen binnen de Cyberlab-omgeving.

Planning:
Dinsdag 7 mei 2024
09:00 – 17:00

Prijs: € 700,- / dag
Tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training kunt u kosteloos annuleren.

Voor wie bedoeld: De cursus “Cyberlab OE parametrisatie en gebruik” is bedoeld voor de Cyberlab-applicatiebeheerder / key-users.

Noodzakelijke voorkennis: Specifieke GLIMS-kennis is niet noodzakelijk
Het is wel noodzakelijk kennis te hebben in de decentrale orderlogistiek binnen de organisatie.

Doelstelling van de cursus:
Aan het eind van de dag is de Cyberlab-applicatiebeheerder:

 • in staat om zelfstandig aan de slag te gaan met de parametrisatie van de Cyberlab OE omgeving;
 • in staat om uitleg te geven aan de eindgebruikers voor wat betreft het gebruik van Cyberlab voor Order entry.

Tijdens de cursus wordt GEEN aandacht besteed aan het gebruik van Cyberlab voor resultaatconsultatie.

Onderwerpen:
Tijdens de cursus wordt expliciet aandacht besteed aan:

 • gebruikersconfiguratie / bevoegdheden (organisaties, profielen, groepen en gebruikers);
 • algemene configuratie;
 • laboratoriumconfiguratie (platformen, disciplines, secties, testen, aanvraagcodes en panels);
 • klinische gegevens/ informatieve resultaten;
 • materialen en variabelen;
 • orderinvoer formulieren;
 • diverse configureerbare lay-outs;
 • (cyclische orders);
 • (priklijsten);
 • (printen monsterlabels);
 • communicatie met de buitenwereld via HL7;
 • (indien aanwezig GLIMS-configuratie);
 • het gebruik van Cyberlab voor OrderEntry in de praktijk, demo.

Per onderwerp wordt ruimte geboden om te oefenen binnen de Cyberlab-omgeving.

GLIMS Masterclasses

Alle Masterclasses vinden plaats in de Blue Towers Gent.

Planning:
Maandag 11 maart 2024
09:00 – 17:00

Prijs: € 700,- / dag
Tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training kunt u kosteloos annuleren.

Voor wie bedoeld: De workshop kwaliteitscontrole is bedoeld voor de GLIMS-applicatiebeheerder en/of key-user van het laboratorium. Tevens is de workshop bedoeld voor GLIMS key-users die zelfstandig aan de slag moeten met de inrichting en onderhoud van de GLIMS QC-module

Noodzakelijke voorkennis: GLIMS Basisconfiguratie

Doelstelling van de cursus:
Aan het einde van de dag is de GLIMS-applicatiebeheerder of eindgebruiker:

 • in staat om zelfstandig aan de slag te gaan met de parametrisatie van de QC-module of het onderhoud hierop

Onderwerpen:
De workshop kwaliteitscontrole bestaat uit 2 delen:

 • Theoretische uitleg over de parametrisatie van de QC-module
  • Controleregels
  • QC-materialen, QC-loten, QC-populaties
  • QC-gebruik in de praktijk
  • QC-management
 • Praktische inrichting en gebruik van de QC-module
  • Voor dit 2e deel is het wenselijk dat de deelnemer voor aanvang van de cursus inventariseert op welke wijze in het laboratorium wordt omgegaan met QC.
  • Deze inzichten worden tijdens de workshop door de cursist zelf uitgewerkt met hulp van de Clinisys-cursusleider.

Planning:
Dinsdag 12 maart 2024
09:00 – 17:00

Prijs: € 700,- / dag
Tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training kunt u kosteloos annuleren.

Voor wie bedoeld: De cursus bloedtransfusie is bedoeld voor de GLIMS-applicatiebeheerder / key-user van het laboratorium.

Noodzakelijke voorkennis: GLIMS basisconfiguratie en GLIMS basis MISPL-cursus.

Doelstelling van de cursus:
Aan het einde van de dag is de GLIMS-applicatiebeheerder:

 • in staat om zelfstandig aan de slag te gaan met de parametrisatie van de GLIMS BTM-module.

Onderwerpen:
Tijdens de cursus wordt expliciet aandacht besteed aan:

 • de inrichting en afhandeling van de ABOD-bloedgroepserologie, irregulaire antistoffen, rhesus-fenotypering;
 • het gebruik van het Personal MedicalRecord;
 • bloedproducten en bloedproductspecificaties;
 • antigenen en antistoffen;
 • transfusie-eenheid typeringen;
 • bloedontvangertypes en rankingregels;
 • objectattributen in relatie tot de BTM-module;
 • afhandeling kruisproef;
 • het gebruik van specifieke MISPL’s binnen de BTM-module;
 • statusafhandeling bloedselecties en transfusie-eenheden;
 • het gebruik van de BTM-module in de praktijk (van order-entry t/m rapportage);
 • besteladvies.

Per onderwerp wordt ruimte geboden om te oefenen binnen de GLIMS-omgeving.

Planning:
Maandag 18 maart 2024
09:00 – 17:00

Prijs: € 700,- / dag
Tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training kunt u kosteloos annuleren.

Voor wie bedoeld: De cursus GLIMS Rapportage is bedoeld voor de GLIMS-applicatiebeheerder van het laboratorium.

Noodzakelijke voorkennis: GLIMS basisconfiguratie en GLIMS basis MISPL-cursus.

Doelstelling van de cursus:
Aan het eind van de cursus is de GLIMS-applicatiebeheerder:

 • in staat om zelfstandig aan de slag te gaan met de parametrisatie van de GLIMS-rapportage;
 • bekend met de onderlinge samenhang tussen de diverse componenten.

In de vervolgcursus GLIMS Report Builder wordt nader ingegaan op de lay-outmogelijkheden van rapportage.

Onderwerpen:
Tijdens de cursus wordt expliciet aandacht besteed aan:

 • resultaatverwerking;
 • bepalingsordeningen;
 • rapportsjablonen;
 • standaardrapporten;
 • genereren van standaardrapporten (tekst, HL7 ORU en EDI);
 • overige instellingen m.b.t. de rapportage.

Per onderwerp wordt ruimte geboden om te oefenen binnen de GLIMS-omgeving.

Planning:
Dinsdag 19 maart 2024
09:00 – 17:00

Prijs: € 700,- / dag
Tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training kunt u kosteloos annuleren.

Voor wie bedoeld: De cursus Report Builder is bedoeld voor de GLIMS-applicatiebeheerder van het laboratorium.
Voor de lay-outs is het noodzakelijk om Jasper-Reports te installeren.
Let op: de training wordt verzorgd in de meest recente versie van iReport.

Noodzakelijke voorkennis: GLIMS basisconfiguratie en GLIMS basis MISPL-cursus en GLIMS Rapportagebasis

Doelstelling van de cursus:
Aan het einde van de cursus is de GLIMS-applicatiebeheerder:

 • in staat om zelfstandig aan de slag te gaan met de parametrisatie van de GLIMS-lay-outs tbv de Report Builder;
 • bekend met de onderlinge samenhang tussen de diverse componenten.

Onderwerpen:
Tijdens de cursus wordt expliciet aandacht besteed aan:

 • het gebruik van Jasper Reports of Jasper Studio;
 • het maken van lay-outs t.b.v.:
  • Rapport-layout (incl. grafieken);
  • Werklijsten;
  • QC-rapporten;
  • BTM-formulier;
  • PSCM (PrimarySample Collection Manual) (aparte licentie noodzakelijk).

Afhankelijk van de geactiveerde licenties bij de klant kan er een keuze gemaakt worden welke onderwerpen er behandeld worden.
Voor de meeste onderwerpen wordt er ruimte geboden om te oefenen binnen de GLIMS-omgeving.

Planning:
Donderdag 21 maart 2024
09:00 – 17:00

Prijs: € 700,- / dag
Tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training kunt u kosteloos annuleren.

Voor wie bedoeld: De workshop statistiek is bedoeld voor de GLIMS-applicatiebeheerder van het laboratorium.
Tevens is de workshop bedoeld voor GLIMS key-users die met hulp van de applicatiebeheerder statistiekoverzichten dienen te produceren.

Noodzakelijke voorkennis: GLIMS basisconfiguratie. GLIMS MISPL-cursus deel 1 en 2 sterk aangeraden.

Doelstelling van de cursus:
Aan het einde van de dag is de GLIMS-applicatiebeheerder of eindgebruiker:

 • in staat om zelfstandig overzichten te produceren op basis van een algemene vraagstelling

Onderwerpen:
De workshop statistiek bestaat uit 2 delen:

 • Theoretische uitleg over het gebruik van de diverse statistiekmodules binnen GLIMS
  • Productiestatistiek
  • Transfusiestatistiek
  • Gecombineerde statistiek
  • Financiële statistiek
 • Praktisch gebruik van de diverse statistiekmodules
  • Voor dit 2e deel is het wenselijk dat de deelnemer voor aanvang van de cursus een aantal casussen opstelt.
  • Deze casussen worden tijdens de workshop door de cursist zelf uitgewerkt met hulp van de Clinisys-cursusleider.

Planning:
Maandag 25 maart 2024
09:00 – 17:00

Prijs: € 700,- / dag
Tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training kunt u kosteloos annuleren.

Voor wie bedoeld: De cursus facturatie is bedoeld voor de GLIMS-applicatiebeheerder / key-user van het laboratorium.

Noodzakelijke voorkennis: GLIMS basisconfiguratie en GLIMS basis MISPL-cursus.

Doelstelling van de cursus:
Aan het einde van de dag is de GLIMS-applicatiebeheerder:

 • in staat om zelfstandig aan de slag te gaan met de parametrisatie van de GLIMS facturatiemodule voor zover noodzakelijk voor het aanmaken van HL7 DFT-berichten ten behoeve van een centraal facturatiesysteem

Tijdens de cursus wordt dus GEEN aandacht besteed aan het gebruik van budgetten en het daadwerkelijk aanmaken van nota’s, aanmaningen enz. vanuit GLIMS zelf.

Onderwerpen:
Tijdens de cursus wordt expliciet aandacht besteed aan:

Per onderwerp wordt ruimte geboden om te oefenen binnen de GLIMS-omgeving.

 • verrekencodes en tarieven (incl. Ordertarief);
 • fondsen;
 • polissen en polisclausules;
 • betalingsovereenkomsten;
 • kostenplaatsen;
 • het gebruik van specifieke MISPL’s binnen de facturatiemodule;
 • ordergroep, facturen, verzamelfacturen en financiële verzendingen;
 • het gebruik van de facturatiemodule in de praktijk / aanmaak HL7 DFT-berichten.

Planning:
Dinsdag 26 maart 2024
09:00 – 17:00

Prijs: € 700,- / dag
Tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training kunt u kosteloos annuleren.

Voor wie bedoeld: De cursus microbiologie is bedoeld voor de GLIMS-applicatiebeheerder / key-user van het laboratorium.

Noodzakelijke voorkennis: GLIMS basisconfiguratie en GLIMS basis MISPL-cursus.

Doelstelling van de cursus:
Aan het einde van de dag is de GLIMS-applicatiebeheerder:

 • in staat om zelfstandig aan de slag te gaan met de parametrisatie van de GLIMS MMB-module.

Onderwerpen:
Aan het eind van de dag is de GLIMS-applicatiebeheerder:

 • materialen en materiaalvariabelen;
 • antibiotica en antibioticapanels;
 • micro-organismen en micro-organisme testen;
 • media- en mediumtesten;
 • microbiologieprocedures;
 • microbiologiewerkscherm;
 • het gebruik van specifieke MISPL’s binnen de MMB-module;
 • uitleg gebruik microbiologie in de praktijk
 • epidemiologie (onder voorbehoud);
 • isolaatstatistieken (onder voorbehoud).

Per onderwerp wordt ruimte geboden om te oefenen binnen de GLIMS-omgeving.

Planning:
Maandag 29 april 2024
09:00 – 17:00

Prijs: € 700,- / dag
Tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training kunt u kosteloos annuleren.

Voor wie bedoeld: De cursus systeembeheer is bedoeld voor de medewerker van het ziekenhuis (laboratorium of afdeling automatisering) die belast is met het technische beheer van de GLIMS-omgeving.

Noodzakelijke voorkennis: Specifieke GLIMS-kennis is niet noodzakelijk

Doelstelling van de cursus:
Aan het einde van de dag heeft de cursist inzicht in:

 • de wijze waarop het GLIMS-systeem in technische zin beheerd moet worden.

Onderwerpen:
Tijdens de cursus wordt expliciet aandacht besteed aan :

 • Progress 4GL;
 • GLIMS (installatie en werking);
 • OpenEdgeExplorer Tool;
 • Database Management;
 • Before Image;
 • Backup, Restore and After Image;
 • Performance Analyse;
 • Progress Promon;
 • Patch installation.

Planning:
Dinsdag 30 april 2024
09:00 – 17:00

Prijs: € 700,- / dag
Tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training kunt u kosteloos annuleren.

Voor wie bedoeld: De cursus GLIMS Interfaces (1 dag) is bedoeld voor de GLIMS applicatiebeheerder / key-user van het pre analytisch systeem.

Noodzakelijke voorkennis: GLIMS Basisconfiguratie én enige van GLIMS analyzerkoppelingen.

Doelstelling van de cursus:
Aan het eind van training is de GLIMS applicatiebeheerder:

 • bekend met de impact van de invoering van een pre analytisch systeem op de configuratie van GLIMS;
 • in staat om zelfstandig aan de slag te gaan met parametrisatie van GLIMS in relatie tot het pre analytisch systeem;

Onderwerpen:
Tijdens de cursus wordt expliciet aandacht besteed aan :

 • Inrichting van GLIMS onderdelen (materialen / procedure inputs / stations / e.d.)
 • Master / slave concept;
 • Vertalers en services.

Inschrijfformulier trainingsprogramma Clinisys België – Voorjaar 2024

Dit inschrijfformulier is bedoeld om een medewerker in te schrijven voor de gewenste GLIMS-, CyberLab-, of DaVinci-training. 
We vragen u om het formulier zo volledig mogelijk in te vullen.
Let op: Het is niet mogelijk om meerdere personen op één formulier in te schrijven. Wij verzoeken u vriendelijk om per persoon een apart formulier in te vullen.

Informatie

Voor vragen over de inhoud van de trainingen of voor een persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke training het beste bij uw doelstellingen past, kunt u contact opnemen met onze medewerkers van Clinisys:
– per telefoon: +32 9 220 23 21
– per email: [email protected]

De kosten bedragen € 700,- (excl. btw) per persoon per dag. Dit is inclusief documentatie en een lunch. Tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training kunt u kosteloos annuleren.

Locatie

Clinisys nv
Sluisweg 2 bus 5
Blue Towers 9de verdieping (gebouw waar Hudson gevestigd is)
9000 Gent

Parkeren:
Gelieve parking B te volgen – het parkeerticket kunt u na de training valideren aan de reception desk van Clinisys.

Openbaar vervoer:

 • Met buslijn 19 stapt u af aan de halte ‘Gent Arteveldepark’. De halte ligt vlakbij de Blue Towers.
 • U kunt ook aan het Station Gent-Sint-Pieters de tram nemen. Neem tram 4 richting UZ en stap na 10 minuten af aan de halte ‘Gent UZ’. Wandel vervolgens via het afgescheiden pad langs de R4 naar de Blue Towers (± 2 km).