Ga naar hoofdtekst
Klantenverhalen

Dankzij upgrade naar GLIMS 9 boekt het laboratorium van CHU de Poitiers forse winst op gebied van ergonomie en configuratiemogelijkheden

KLANTENPROFIEL

Universitair ziekenhuis

> 5 mio analyses/jaar

Lab: 10 afdelingen

Poitiers, Frankrijk

UITDAGING

Het eerste laboratorium in Frankrijk dat migreert naar GLIMS 9.

RESULTAAT

Minder muisklikken en een snellere, intuïtievere workflow, met een grotere productiviteit als eindresultaat.

Het laboratorium van CHU de Poitiers (universitair ziekenhuis van Poitiers) – dat al vele jaren nauw samenwerkt met MIPS – was het eerste laboratorium in Frankrijk om te migreren naar GLIMS versie 9. Als enthousiaste gebruiker van het GLIMS laboratoriuminformatiesysteem (LIS) sinds 2005, zag het ziekenhuis al snel de voordelen van een verbeterde flexibiliteit en ergonomie. “Onze gebruikers kunnen nu met één muisklik een actie uitvoeren, waarvoor ze voorheen zeven of acht keer moesten klikken,” vertelt Florent Ribardière, Ingenieur bio-informatica in de afdeling Biologie. “Daarnaast is het nu voor elke laboratoriumafdeling uiterst gemakkelijk om zelf de configuratie te beheren. De betere prestaties waren vrijwel meteen merkbaar.”

Inzetten op vernieuwing

CHU de Poitiers levert hoogkwalitatieve zorgen in Poitou-Charentes, een regio in Frankrijk met ruim 1,8 miljoen inwoners. Het ziekenhuis zelf heeft een capaciteit van ongeveer 1900 bedden en biedt een breed gamma van diensten voor acute zorg, korte en lange opnames en nazorg.

In 2005 – toen er een nieuw gebouw in de steigers stond – besloot het universitair ziekenhuis zijn 18 geografisch verspreide laboratoria te centraliseren en de activiteiten onder te brengen in tien laboratoriumafdelingen. “We hadden toen vier verschillende LIS-systemen,” vertelt Florent Ribardière, toenmalig laboratoriummedewerker. “We kozen voor GLIMS om de werking te standaardiseren over de verschillende laboratoriumafdelingen heen omdat het de meest open oplossing was en de configuratiemogelijkheden het best aansloten bij onze behoeften.” Het ziekenhuis haalde de banden met MIPS verder aan toen het in 2010 CyberLab in gebruik nam om laboratoriumanalyses aan te vragen.

In 2015 voerde het laboratorium 5.066.077 analyses uit, waarvan ongeveer 75% voor het ziekenhuis zelf en de rest voor externe aanvragers. En in 2013 heeft het laboratorium een overeenkomst afgesloten met het CH de Montmorillon waardoor een laboratorium ontstond met activiteiten op verschillende locaties. 

Al vele jaren heeft het lab – als innovatieve gebruiker van GLIMS – kunnen genieten van de verschillende nieuwe releases die de functionaliteit hebben uitgebreid en aangescherpt: “GLIMS beschikt over uitgebreide configuratiemogelijkheden. Het heeft een centrale, gedeelde kern, maar kan flexibel aangepast worden naargelang de noden van de gebruiker,” stelt Alexandre Pavy, EPD-manager in de afdeling IT en Patiëntendossier. Hij vervolgt: “Het systeem is ook heel robuust. GLIMS draait op een afzonderlijke UNIX-server en is erg stabiel.”

De ondersteuning die MIPS biedt om te voldoen aan de accreditatievereisten, is een van de voordelen die het verschil hebben gemaakt voor CHU de Poitiers. “Ik neem aan dat accreditatie in tal van landen actueel is, maar met name in Frankrijk hebben we erg strikte kwaliteitseisen voor laboratoria,” zegt Alexandre Pavy. “MIPS levert documentatie die voor de diverse eisen van de norm aangeeft hoe GLIMS eraan tegemoetkomt. En een van de belangrijkste sterktes van GLIMS is de traceerbaarheid: bij elke stap kunnen we exact nagaan wie wat heeft gedaan en wanneer. Dat vinden we een belangrijk voordeel.”

Snelle configuratie op maat

Hoewel zowel Florent Ribardière als Alexandre Pavy al ervaring hadden met GLIMS-upgrades, was al meteen duidelijk dat versie 9 meer in zijn mars had. “GLIMS 9 introduceerde een volledig nieuwe aanpak van de ergonomie van de gebruikersinterface,” legt Florent Ribardière uit.

Bij de start van het upgradeproject zorgde het CHU-team voor de preconfiguratie die een snelle en probleemloze migratie moest mogelijk maken. “Er kwam flink wat configuratiewerk bij kijken, plus een gebruikerstraining, wat we verwacht hadden,” vertelt Alexandre Pavy. “Maar alles verliep heel vlot en de migratie werd afgerond binnen het vooropgestelde tijdsbestek.” De GLIMS 9-migratie gebeurde ‘s nachts en er deden zich geen noemenswaardige problemen voor.

De nieuwe interface van GLIMS 9 komt het gebruiksgemak en de snelheid ten goede, en vergt bovendien minder opleiding. De oplossing is volledig configureerbaar: het ziekenhuis kan de inhoud van de schermen en rapporten vastleggen, en die zelfs aanpassen voor specifieke gebruikers. “We besloten om een specifieke interface in te richten voor elke laboratoriumafdeling,” zegt Florent Ribardière. “Vroeger had de interface uitklapbare vensters waarin de gebruiker kon selecteren wat hij nodig had om vervolgens verder te navigeren, soms tot 5 of 6 niveaus dieper. Alles samen betekende dit zeven of acht muisklikken. De menu’s konden ook niet worden afgestemd op de specifieke noden van de afdelingen.”

Oplossing

GLIMS 9:

  • Rijke functionaliteit voor alle types laboratoriumonderzoek: biochemie, hematologie, immunologie, farmacologie, toxicologie, etc.
  • Schaalbare oplossing met een gecentraliseerde database, geschikt voor ziekenhuizen met verschillende locaties
  • Gemakkelijke en flexibele configuratie per profiel, rol of gebruiker
  • Grafische voorstelling van de workflow
  • Ondersteuning van de ISO 15189-norm met o.a. de volledige traceerbaarheid van alle acties

Voordelen:

  • Geavanceerde ergonomie verkort de opleidingstijd en verbetert de gebruikerservaring.  
  • Laboratoriummedewerkers kunnen sneller werken: minder muisklikken betekent een grotere productiviteit.
  • Eenvoudige parametrisering laat een maximale flexibiliteit toe, binnen een homogeen, gedeeld system.
  • GLIMS kan uitgerold worden op verschillende locaties en zo mee evolueren wanneer het ziekenhuis groeit.

V

Florent Ribardière

CHU de Poitiers

Ingenieur bio-informatica

GLIMS is een krachtige, aanpasbare tool die nu nog gemakkelijker te gebruiken is. We appreciëren ook dat we GLIMS vlot kunnen aanpassen telkens er zich een nieuwe behoefte voordoet.