Ga naar hoofdtekst
28 Maart 2024

België maakt zich klaar voor FHIR Diagnostic Report, en Clinisys loopt mee voorop in dit innovatieve initiatief

Clinisys

De Belgische overheid heeft het ambitieuze plan opgevat om alle laboratoriumresultaten op een gestandaardiseerde en gestructureerde wijze te gaan uitwisselen met de softwarepakketten van de huisartsen.

Hiertoe zal in het hele land het HL7® FHIR® Diagnostic Report formaat gehanteerd worden, in combinatie met de LOINC- en SNOMED CT-terminologie. Wij bij Clinisys zijn alvast helemaal klaar voor deze transitie, en ook onze klanten zijn zich volop aan het klaarstomen!

Wat voorafging: een grondige voorbereiding

Zo’n ingrijpende omwenteling kan je uiteraard niet realiseren van vandaag op morgen. Om goed voorbereid aan de start te komen, zijn we in 2021 op initiatief van Agoria (de Belgische sectorale werkgeversorganisatie voor technologiebedrijven) met een pilootproject gestart. Doel hiervan was om de definities voor een gestructureerde uitwisseling van laboratoriumresultaten op basis van FHIR verder uit te werken en een nieuwe translator te ontwikkelen, met observaties die gecodeerd zijn volgens het LOINC-model en in een aantal gevallen ook SNOMED CT. 

Twee van onze klanten, UZ Gent met Tom Fiers en CHU Charleroi met Philippe Cauchie, zijn mee in het pilootproject gestapt. Zij waren heel nauw betrokken bij de ontwikkeling van de translator (of vertaler). Inmiddels werd deze ook grondig getest en alles bleek naar behoren te werken!

Werk aan de winkel voor artsenpakketten en laboratoria

Maar bij de softwarepakketten van de huisartsen die de berichten ontvangen, viel er nog heel wat werk te verrichten. De leveranciers zijn onmiddellijk gestart met de nodige aanpassingen van hun software, en na een jaar hard werken waren de pakketten in 2023 klaar voor een nieuwe testfase.

Tal van onze Belgische GLIMS-klanten waren enthousiast om deel te nemen aan deze testen. Zij installeerden de nieuwe translator en bereidden hun databases voor om de resultaten te rapporteren conform LOINC en SNOMED CT, en ze vervolgens in het FHIR Diagnostic Report formaat te delen met de artsenpakketten.

België heeft voortrekkersrol

Over enige tijd, wanneer de testen succesvol afgerond zijn, zal de Belgische overheid alle laboratoria in het land bij wet verplichten om laboratoriumresultaten naar de huisartsenpakketten over te brengen in het FHIR Diagnostic Report formaat. Tijdens de DIGIRELAB meeting van eHealth op 22/5 werd gecommuniceerd dat het meesturen van een PDF verplicht zal zijn vanaf de eerste fase van het FHIR project.

Filip Migom, Product Manager GLIMS, zegt: “In België lopen we voorop wat betreft FHIR Diagnostic Report en daar zijn we best trots op. Ook in het buitenland groeit de interesse om op termijn de internationale codering en standaard te gaan gebruiken in plaats van de eigen landelijke formaten. Op die manier zal het mogelijk worden om laboratoriumresultaten zelfs over de landsgrenzen heen soepel uit te wisselen.

Dankzij het innovatieve project dat momenteel in België loopt, hebben we bij Clinisys de kennis en tools kunnen opbouwen waarmee we ook de laboratoria in andere landen, wanneer ze dat wensen, de best mogelijke ondersteuning kunnen bieden bij de omschakeling naar FHIR Diagnostic Report.”

Aanpak van Clinisys:

“Bij onze klanten installeren wij de vertaler en een rapportsjabloon. We geven hun ook de tools en documentatie die ze nodig hebben om zoveel mogelijk zelfstandig te werk te gaan, zoals een document dat uitlegt hoe de configuratie is opgezet om de LOINC en SNOMED CT codeersystemen toe te passen. Op basis daarvan kunnen de laboratoria de codeersystemen invullen met de eigen properties, bijvoorbeeld antibiotica-eenheden met desbetreffende code. We leren hun ook hoe ze alles kunnen testen en fouten oplossen. En wij bij Clinisys staan uiteraard altijd voor hen klaar als er vragen zijn,” besluit Nicki Van Driessche, Project Engineer bij Clinisys.

Filip Migom

GLIMS Product Manager

Clinisys

Dankzij het innovatieve project dat momenteel in België loopt, hebben we bij Clinisys de kennis en tools kunnen opbouwen waarmee we ook de laboratoria in andere landen, wanneer ze dat wensen, de best mogelijke ondersteuning kunnen bieden bij de omschakeling naar FHIR Diagnostic Report.

Wist u dat?

Ook in Duitsland hebben we een FHIR-project lopen. Hier gaan we vanuit GLIMS Microbiologie via DEMIS* infecties melden aan het RKI-infectieregistratiecentrum gebruik makend van de FHIR standaard. Dit project helpt ons eveneens om de FHIR-standaard steeds beter in de vingers te krijgen en expertise op te bouwen.

*DEMIS staat voor: Deutsche Elektronische Melde- und Informationssystem für den Infektionsschutz, het Duitse meldings- en informatiesysteem voor infectiebescherming.

Wat is FHIR?

FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) is een wereldwijd erkende standaard voor het uitwisselen van gezondheidszorggegevens tussen verschillende systemen en platforms. Het werd gepubliceerd door Health Level Seven International (HL7).
FHIR is flexibel en maakt gebruik van webstandaarden zodat het snel te implementeren is. Terminologiestandaarden zoals LOINC, SNOMED CT, UCUM en ICD voor ‘eenheid van taal’ zijn nauw verbonden met FHIR en kunnen via HL7 ondersteund worden. Dit alles maakt de snelle uitwisseling van gezondheidsinformatie mogelijk, wat essentieel is voor efficiënte en effectieve gezondheidszorg.