Ga naar hoofdtekst

Van gen tot veld, van veld tot vork

Succesvolle tests over disciplines heen

Gewaswetenschappen omvatten een brede waaier aan wetenschappelijke disciplines. Tests binnen gewaswetenschappen gaan van gen tot veld en van gewas tot voedsel, met een focus op veiligheid voor de consument en duurzaamheid voor het milieu. Clinisys heeft diepgaande ervaring binnen al deze specialisaties. Hierdoor beschikken wij over een waaier aan vaardigheden, capaciteiten en oplossingen om de behoeften van gewas- en landbouwlaboratoria te ondersteunen.

Duurzaam verhoogde voedselproductie

Laboratoria die actief zijn binnen de gewaswetenschappen gaan vele van ‘s werelds grootste uitdagingen aan, waaronder voedselproductie en -veiligheid, biodiversiteit, duurzaamheid en het milieu. De onderzoeks- en testprogramma’s omvatten diverse activiteiten zoals het verkennen van genetische samenstellingen en toepassingen voor biotechnologie, maar ook het monitoren van het water- en vochtgehalte op afgelegen testlocaties.

Dankzij onze ervaring met laboratoria die gespecialiseerd zijn op het vlak van landbouw, genomica, biotechnologie, het milieu, de bodem, water en voedselveiligheid, is Clinisys de ideale partner voor gewaslaboratoria over heel de wereld.

Duurzaam verhoogde voedselproductie


Om acht miljard mensen te voeden, is een ecologisch verantwoorde en krachtige gewasproductie onmisbaar. Gewaslaboratoria helpen om gewassen te ontwikkelen die geschikt zijn voor gevoelige en onproductieve omgevingen, met een minimum aan mest en een sterke plaagresistentie.

De gewassen van de toekomst


Vele testprogramma’s richten zich op het aanpassen van gewassen aan de klimaatverandering en op de weerstand tegen zowel biotische als abiotische stress. Daarnaast worden gewassen getest voor gebruik in nieuwe processen zoals de productie van biobrandstof. De testregimes moeten onderzoek doen naar factoren zoals de samenstelling van de plant, de opbrengst, de impact op het milieu en de vereiste productiehoeveelheid.

Snelheid en compliance


Labmanagers en -technici staan onder druk om snel werk te verrichten en om te beantwoorden aan de vraag naar grotere volumes en de steeds complexere testregimes. Bovendien moet alles op een veilige en conforme manier gebeuren. Om grotere volumes te verwerken, het dienstenpakket uit te breiden en de productiviteit te verhogen, moet een laboratorium kunnen vertrouwen op innovatieve technologie en partners.

Laboratoriumoplossingen

Complexiteit en compliance

Dankzij onze jarenlange ervaring en beproefde oplossing voor de gewaswetenschappen kan Clinisys onze klanten helpen bij het vastleggen, analyseren, opslaan en rapporteren van testgegevens. Wij bieden de mogelijkheid om geverifieerde en traceerbare gegevens te verstrekken als bewijs van end-to-endworkflows en -processen, van monsterafnames tot de uiteindelijke rapportage.

Basis voor onderzoek  

Onderzoek en tests van hoge kwaliteit vormen het hart van de werklast van elk gewaslaboratorium. Met onze oplossingen en expertise kunt u efficiënt testen door gegevens automatisch te registreren over verschillende tests, instrumenten en afnamepunten heen. Wij helpen u bij het verzamelen van de nodige robuuste bewijsstukken en uitgebreide gegevenssets voor uw rapportage-, onderzoeks- en diagnosevereisten.

Naleving van voorschriften

Tests binnen de gewaswetenschappen moeten voldoen aan een waaier aan voorschriften, van lokale en regionele beleidslijnen tot nationale en internationale normen. Dankzij onze klantgerichte expertise rond gewaswetenschappen en verwante disciplines beschikken onze oplossingen over vooraf afgestemde workflows en beproefde processen, ontworpen om de druk van audits en compliance tot een minimum te beperken.

Groei en productiviteit

Elk gewaslaboratorium moet flexibel genoeg zijn om in te spelen op nieuwe vereisten en veranderingen op de markt. De oplossingen van Clinisys bieden u het platform voor groei op de lange termijn. Wij zorgen voor de nodige dosis flexibiliteit om uw processen en workflows aan te passen. Onze oplossingen groeien naadloos mee met uw bedrijf, of u nu over één of meerdere locaties beschikt, en stellen uw team in staat om productief aan de slag te gaan, zowel in het veld als thuis. 

Veelgestelde vragen

Onze labklanten voeren tests op een waaier van gebieden uit, waaronder zaden, planten, gewassen, meststoffen, pesticiden, bodem, water en milieu. De tests kunnen betrekking hebben op herbiciden, pesticiden, zware metalen, micro-organismen in de bodem, bodemchemie en pH, vocht en voedingsstoffen zoals stikstof en fosfor. Daarnaast hebben we ook klanten binnen genetica en biotechnologie.

Veelvoorkomende voorschriften die wij binnen de gewaswetenschappen behandelen zijn ISO 17025, EPA, GLP, GAPs en 21 CFR Deel 11. Vaak gaan deze vereisten ook gepaard met verwante voedselveiligheidsvoorschriften. Wij helpen onze klanten om de lokale, regionale en nationale voorschriften in vele landen na te leven. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Ja. Wij maken een veilige, efficiënte planning van monsterafname op afstand mogelijk aan de hand van mobiele apparaten en, waar mogelijk, geautomatiseerde gegevensverzameling van monstertests met behulp van streepjescodes en automatische gegevensregistratie.

De oplossingen van Clinisys zijn enorm configureerbaar. Onze beproefde workflows zijn beschikbaar om uw implementatie te versnellen. Het is eveneens mogelijk om een unieke workflow te creëren om de interne processen en methodologieën van uw laboratorium te ondersteunen, of om te voldoen aan de contractuele vereisten van een specifieke klant.