Ga naar hoofdtekst

Trainingsprogramma Clinisys Nederland Najaar 2023

Wanneer:

vrijdag 1 september - woensdag 22 november 2023

Waar:

Domus Medica Utrecht

Basisopleidingen

Alle basisopleidingen vinden plaats in Domus Medica Utrecht.

Planning:

woensdag 6 september 202309:00 – 17:00
donderdag 7 september 202309:00 – 17:00
woensdag 8 november 202309:00 – 17:00
donderdag 9 november 202309:00 – 17:00

Prijs: € 675,- / dag
Tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van de training kunt u kosteloos annuleren.

Voor wie bedoeld: De cursus basisconfiguratie is bedoeld voor de (nieuwe) GLIMS-applicatiebeheerder en/of de GLIMS key user van het laboratorium.

Noodzakelijke voorkennis: Geen specifieke GLIMS-kennis, kennis van laboratoriumworkflow is een pre

Doelstelling van de cursus:
Aan het einde van de cursus is het GLIMS-aanspreekpunt:

 • bekend met algemene GLIMS-begrippen;
 • in staat om zelfstandig aan de slag te gaan met de basisparametrisatie van GLIMS, waaronder verstaan wordt het aanmaken van de bouwstenen (bepalingen, materialen, stations en meetmethodes) en die aan elkaar koppelen door middel van procedures.

Onderwerpen:
Tijdens de cursus wordt expliciet aandacht besteed aan:

 • inloggen en (gebruikers)interface;
 • correspondenten;
 • eenheden en dimensies;
 • materialen en materiaalvariabelen;
 • bepalingen, aanvraagcodes en profielen;
 • aanvraagformulieren;
 • stations en meetmethodes;
 • procedures met bijbehorende inputs en outputs;
 • objectattributen en sjablonen;
 • referentiewaarden en deltacheck;
 • alarmwaarden;
 • werklijsten.

Per onderwerp wordt ruimte geboden om te oefenen binnen de GLIMS-omgeving.

Planning:

dinsdag 19 september 202309:00 – 17:00
woensdag 20 september 202309:00 – 17:00
dinsdag 21 november 202309:00 – 17:00
woensdag 22 november 202309:00 – 17:00

Prijs: € 675,- / dag
Tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van de training kunt u kosteloos annuleren.

Voor wie bedoeld: De MISPL-cursus is bedoeld voor de GLIMS-applicatiebeheerder van het laboratorium.

Noodzakelijke voorkennis: GLIMS Basisconfiguratie

Doelstelling van de cursus:
Aan het einde van de 2 dagen is de GLIMS-applicatiebeheerder:

 • in bezit van de basiskennis van programmeren met behulp van MISPL-taal
 • bekend met de structuur van het ERD;
 • bekend met de structuur van de GLIMS-handleiding i.r.t. de MISPL-taal en het ERD;
 • zelfstandig in staat om de essentiële Tekst-MISPLs en SiteFunctions (GLIMS-basis) te ontwikkelen en te gebruiken.

Onderwerpen:
Tekst-MISPLs worden gebruik voor outputs (etiketten, werklijsten, rapporten).
Functionele MISPLs (SiteFunctions) worden binnen GLIMS gebruikt om sturing te geven aan de standaardprogrammatuur en voor het bouwen van extra functionaliteit.

Tijdens de cursus wordt expliciet aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 • basisvaardigheden programmeren;
 • opbouw / structuur MISPL;
 • typedeclaraties / variabelen;
 • (conditionele) statements;
 • tabelonafhankelijke MISPL-functies (diverse conversiefuncties en stringfuncties);
 • het gebruik van de MISPL-builder;
 • hoe om te gaan met het ERD en de (online) handleiding van GLIMS m.b.t. dit onderwerp;
 • layouttoepassingen / tekst-MISPLs;
 • site functions;
 • diverse soorten triggers, filters, waardeberekening, conversie etc.;
 • geldigheids-MISPLs (procedures en standaardrapporten);
 • orderevaluatie.

Per onderwerp wordt ruimte geboden om te oefenen binnen de GLIMS-omgeving.

GLIMS Masterclasses

Alle Masterclasses vinden plaats in Domus Medica Utrecht.

Voor wie bedoeld: De cursus “GLIMS key user 2 -Data-analisten” is bedoeld voor data-analisten behorend bij het laboratorium.

vrijdag 1 september 202309:00 – 17:00

Noodzakelijke voorkennis: Geen

Doelstelling van de cursus:
Aan het einde van de dag hebben de data-analisten:

 • een ALGEMENE indruk van GLIMS basis- en microbiologiemodule;
 • inzicht en basiskennis van het datamodel en ERD van GLIMS Basis en Microbiologie;
 • inzicht in het orderverloop;
 • inzicht in het gebruik van diverse resultaatvelden bij statistieken.

Onderwerpen:
Tijdens de cursus wordt expliciet aandacht besteed aan o.a. (een deel van) deze onderwerpen:

 • Basisbegrippen GLIMS;
 • Aanvullende begrippen GLIMS m.b.t. Microbiologie;
 • GLIMS database en ERD;
 • Diverse statussen van orders, monsters, resultaten met de bijbehorende datumtijdvelden;
 • MISPL en ERD;
 • Dataverwerking m.b.v. statistiek.

U wordt verzocht om praktische vragen en/of additionele onderwerpen minimaal 1 week voorafgaande aan de training door te sturen naar de Clinisys-cursusleider.

Planning:

vrijdag 6 oktober 202309:00 – 17:00

Prijs: € 675,- / dag
Tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van de training kunt u kosteloos annuleren.

Voor wie bedoeld: De cursus GLIMS Rapportage is bedoeld voor de GLIMS-applicatiebeheerder van het laboratorium.

Noodzakelijke voorkennis: GLIMS basisconfiguratie en GLIMS basis MISPL-cursus.

Doelstelling van de cursus:
Aan het eind van de cursus is de GLIMS-applicatiebeheerder:

 • in staat om zelfstandig aan de slag te gaan met de parametrisatie van de GLIMS-rapportage;
 • bekend met de onderlinge samenhang tussen de diverse componenten.

In de vervolgcursus GLIMS Report Builder wordt nader ingegaan op de lay-outmogelijkheden van rapportage.

Onderwerpen:
Tijdens de cursus wordt expliciet aandacht besteed aan:

 • resultaatverwerking;
 • bepalingsordeningen;
 • rapportsjablonen;
 • standaardrapporten;
 • genereren van standaardrapporten (tekst, HL7 ORU en EDI);
 • overige instellingen m.b.t. de rapportage.

Per onderwerp wordt ruimte geboden om te oefenen binnen de GLIMS-omgeving.

Planning:

donderdag 12 oktober 202309:00 – 17:00

Prijs: € 675,- / dag
Tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van de training kunt u kosteloos annuleren.

Voor wie bedoeld: De cursus facturatie is bedoeld voor de GLIMS-applicatiebeheerder / key user van het laboratorium.

Noodzakelijke voorkennis: GLIMS basisconfiguratie en GLIMS basis MISPL-cursus.

Doelstelling van de cursus:
Aan het einde van de dag is de GLIMS-applicatiebeheerder:

 • in staat om zelfstandig aan de slag te gaan met de parametrisatie van de GLIMS facturatiemodule voor zover noodzakelijk voor het aanmaken van HL7 DFT-berichten ten behoeve van een centraal facturatiesysteem.

Tijdens de cursus wordt dus GEEN aandacht besteed aan het gebruik van budgetten en het daadwerkelijk aanmaken van nota’s, aanmaningen enz. vanuit GLIMS zelf.

Onderwerpen:
Tijdens de cursus wordt expliciet aandacht besteed aan:

 • verrekencodes en tarieven (incl. Ordertarief);
 • fondsen;
 • polissen en polisclausules;
 • betalingsovereenkomsten;
 • kostenplaatsen;
 • het gebruik van specifieke MISPLs binnen de facturatiemodule;
 • ordergroep, facturen, verzamelfacturen en financiële verzendingen;
 • het gebruik van de facturatiemodule in de praktijk / aanmaak HL7 DFT-berichten.

Per onderwerp wordt ruimte geboden om te oefenen binnen de GLIMS-omgeving.

Planning:

donderdag 2 november 202309:00 – 17:00

Noodzakelijke voorkennis: GLIMS basisconfiguratie en GLIMS basis MISPL-cursus.

Doelstelling van de cursus:
Aan het einde van de dag is de GLIMS-applicatiebeheerder:

 • in staat om zelfstandig aan de slag te gaan met de parametrisatie van de GLIMS BTM-module.

Onderwerpen:
Tijdens de cursus wordt expliciet aandacht besteed aan:

 • de inrichting en afhandeling van de ABOD-bloedgroepserologie, irregulaire antistoffen, rhesus-fenotypering;
 • het gebruik van het Personal MedicalRecord;
 • bloedproducten en bloedproductspecificaties;
 • antigenen en antistoffen;
 • transfusie-eenheidtyperingen;
 • bloedontvangertypes en rankingregels;
 • objectattributen in relatie tot de BTM-module;
 • afhandeling kruisproef;
 • het gebruik van specifieke MISPL’s binnen de BTM-module;
 • statusafhandeling bloedselecties en transfusie-eenheden;
 • het gebruik van de BTM-module in de praktijk (van order-entry t/m rapportage);
 • besteladvies.

Per onderwerp wordt ruimte geboden om te oefenen binnen de GLIMS-omgeving.

Trainingen op aanvraag

Voor wie bedoeld: De workshop kwaliteitscontrole is bedoeld voor de GLIMS-applicatiebeheerder en/of key-user van het laboratorium. Tevens is de workshop bedoeld voor GLIMS key users die zelfstandig aan de slag moeten met de inrichting en onderhoud van de GLIMS QC-module.

Noodzakelijke voorkennis: GLIMS Basisconfiguratie

Doelstelling van de cursus:
Aan het einde van de dag is de GLIMS-applicatiebeheerder of eindgebruiker:

 • in staat om zelfstandig aan de slag te gaan met de parametrisatie van de QC-module of het onderhoud hierop.

Onderwerpen:
De workshop kwaliteitscontrole bestaat uit 2 delen:

 • Theoretische uitleg over de parametrisatie van de QC-module
  • Controleregels
  • QC-materialen, QC-loten, QC-populaties
  • QC-gebruik in de praktijk
  • QC-management
 • Praktische inrichting en gebruik van de QC-module
  • Voor dit 2e deel is het wenselijk dat de deelnemer voor aanvang van de cursus inventariseert op welke wijze in het laboratorium wordt omgegaan met QC.
  • Deze inzichten worden tijdens de workshop door de cursist zelf uitgewerkt met hulp van de Clinisys-cursusleider.

Voor wie bedoeld: De workshop statistiek is bedoeld voor de GLIMS-applicatiebeheerder van het laboratorium.
Tevens is de workshop bedoeld voor GLIMS key users die met hulp van de applicatiebeheerder statistiekoverzichten dienen te produceren.

Noodzakelijke voorkennis: GLIMS basisconfiguratie. GLIMS MISPL-cursus deel 1 en 2 sterk aangeraden.

Doelstelling van de cursus:
Aan het einde van de dag is de GLIMS-applicatiebeheerder of eindgebruiker:

 • in staat om zelfstandig overzichten te produceren op basis van een algemene vraagstelling

Onderwerpen:
De workshop statistiek bestaat uit 2 delen:

 • Theoretische uitleg over het gebruik van de diverse statistiekmodules binnen GLIMS
  • Productiestatistiek
  • Transfusiestatistiek
  • Gecombineerde statistiek
  • Financiële statistiek
 • Praktisch gebruik van de diverse statistiekmodules
  • Voor dit 2e deel is het wenselijk dat de deelnemer voor aanvang van de cursus een aantal casussen opstelt.
  • Deze casussen worden tijdens de workshop door de cursist zelf uitgewerkt met hulp van de Clinisys-cursusleider.

Voor wie bedoeld: De cursus Report Builder is bedoeld voor de GLIMS-applicatiebeheerder van het laboratorium.
Voor de lay-outs is het noodzakelijk om Jasper-Reports te installeren.
Let op: de training wordt verzorgd in de meest recente versie van iReport.

Noodzakelijke voorkennis: GLIMS basisconfiguratie en GLIMS basis MISPL-cursus en GLIMS Rapportagebasis

Doelstelling van de cursus:
Aan het einde van de cursus is de GLIMS-applicatiebeheerder:

 • in staat om zelfstandig aan de slag te gaan met de parametrisatie van de GLIMS-lay-outs tbv de Report Builder;
 • bekend met de onderlinge samenhang tussen de diverse componenten.

Onderwerpen:
Tijdens de cursus wordt expliciet aandacht besteed aan:

 • het gebruik van Jasper Reports of Jasper Studio;
 • het maken van lay-outs t.b.v.:
  • Rapportlayout (incl. grafieken);
  • Werklijsten;
  • QC-rapporten;
  • BTM-formulier;
  • PSCM (PrimarySample Collection Manual) (aparte licentie noodzakelijk).

Afhankelijk van de geactiveerde licenties bij de klant kan er een keuze gemaakt worden welke onderwerpen er behandeld worden.
Voor de meeste onderwerpen wordt er ruimte geboden om te oefenen binnen de GLIMS-omgeving.

Voor wie bedoeld: De cursus systeembeheer is bedoeld voor de medewerker van het ziekenhuis (laboratorium of afdeling automatisering) die belast is met het technische beheer van de GLIMS-omgeving.

Noodzakelijke voorkennis: Specifieke GLIMS-kennis is niet noodzakelijk

Doelstelling van de cursus:
Aan het einde van de dag heeft de cursist inzicht in:

 • de wijze waarop het GLIMS-systeem in technische zin beheerd moet worden.

Onderwerpen:
Tijdens de cursus wordt expliciet aandacht besteed aan :

 • Progress 4GL;
 • GLIMS (installatie en werking);
 • OpenEdgeExplorer Tool;
 • Database Management;
 • Before Image;
 • Backup, Restore and After Image;
 • Performance Analyse;
 • Progress Promon;
 • Patch installation.

Voor wie bedoeld: De cursus applicatiebeheer is bedoeld voor de medewerker van het ziekenhuis (laboratorium of afdeling automatisering) die is belast met het functionele beheer van de GLIMS-omgeving.

Noodzakelijke voorkennis: GLIMS Basisconfiguratie

Doelstelling van de cursus:
Aan het einde van de dag heeft de cursist inzicht in:

 • de wijze waarop het GLIMS-systeem in functionele zin beheerd moet worden.

Onderwerpen:
Tijdens de cursus wordt expliciet aandacht besteed aan:

 • GLIMS tools
 • Check up
 • Check storage
 • Speed test
 • Licenses
 • Login sessions
 • Database statistics
 • GLIMS logging
 • Services and Translators
 • Logging
 • JAVA translators

Voor wie bedoeld: De training GLIMS voor gevorderden is special bedoeld voor GLIMS-applicatiebeheerders die al ruime ervaring met GLIMS hebben.

Noodzakelijke voorkennis: Brede GLIMS-ervaring ( > 5 jaar)

Doelstelling van de cursus:
In de loop der jaren zijn er nieuwe GLIMS-modules en nieuwe technieken bijgekomen in de GLIMS-applicatie. Om de GLIMS-kennis bij de applicatiebeheerders op een goed niveau te houden, is deze training tot stand gekomen.
Na deze training is men bekend met de nieuwste mogelijkheden van GLIMS.

Onderwerpen:
Tijdens de cursus wordt expliciet aandacht besteed aan:

 • Nieuwe functionaliteiten GLIMS-versie;
 • Minder bekende functionaliteiten in GLIMS;
 • MISPL voor gevorderden a.d.h.v. usecases.

Per onderwerp wordt ruimte geboden om te oefenen binnen de GLIMS-omgeving.

Voor wie bedoeld: De cursus “GLIMS Training voor het management” is bedoeld voor het management van het laboratorium.

Noodzakelijke voorkennis: Geen

Doelstelling van de cursus:
Aan het einde van de dag heeft het management van het laboratorium:

 • een ALGEMENE indruk van de werking van GLIMS;
 • voldoende inzicht in GLIMS om op te treden als gesprekspartner van de applicatiebeheerder(s);
 • een redelijk beeld van de onderwerpen waarover het management beslissingen moet nemen;
 • inzicht in enkele belangrijke valkuilen die naar voor kunnen komen tijdens een implementatieproject.

Onderwerpen:
Tijdens de cursus wordt expliciet aandacht besteed aan o.a. (een deel van) deze onderwerpen:

 • Basisbegrippen GLIMS;
 • Aanvullende begrippen GLIMS;
 • Correspondenten(-model);
 • Communicatie met de buitenwereld;
 • GLIMS in de praktijk;
 • Online demo;
 • Conversie;
 • Valkuilen uit de praktijk.

U wordt verzocht om praktische vragen en/of additionele onderwerpen minimaal 1 week voorafgaande aan de training door te sturen naar de Clinisys-cursusleider.

Voor wie bedoeld: De cursus “Cyberlab parametrisatie en gebruik” is bedoeld voor de Cyberlab-applicatiebeheerder / key users.

Noodzakelijke voorkennis: Specifieke GLIMS-kennis is niet noodzakelijk

Doelstelling van de cursus:
Aan het einde van de dag is de Cyberlab-applicatiebeheerder:

 • in staat om zelfstandig aan de slag te gaan met de parametrisatie van de Cyberlab-omgeving;
 • in staat om uitleg te geven aan de eindgebruikers voor wat betreft het gebruik van Cyberlab voor resultaatconsultatie.

Onderwerpen:
Tijdens de cursus wordt expliciet aandacht besteed aan:

 • algemene configuratie;
 • gebruikersconfiguratie / bevoegdheden (organisaties, profielen, groepen en gebruikers);
 • laboratoriumconfiguratie (platformen, disciplines, secties, testen en panels);
 • communicatie met de buitenwereld via HL7;
 • het gebruik van Cyberlab voor resultaatconsultatie in de praktijk.

Per onderwerp wordt ruimte geboden om te oefenen binnen de Cyberlab-omgeving.

Voor wie bedoeld: De cursus “Cyberlab OE parametrisatie en gebruik” is bedoeld voor de Cyberlab-applicatiebeheerder / key users.

Noodzakelijke voorkennis: Specifieke GLIMS-kennis is niet noodzakelijk
Het is wel noodzakelijk kennis te hebben in de decentrale orderlogistiek binnen de organisatie.

Doelstelling van de cursus:
Aan het eind van de dag is de Cyberlab-applicatiebeheerder:

 • in staat om zelfstandig aan de slag te gaan met de parametrisatie van de Cyberlab OE omgeving;
 • in staat om uitleg te geven aan de eindgebruikers voor wat betreft het gebruik van Cyberlab voor Order entry.

Tijdens de cursus wordt GEEN aandacht besteed aan het gebruik van Cyberlab voor resultaatconsultatie.

Onderwerpen:
Tijdens de cursus wordt expliciet aandacht besteed aan:

 • gebruikersconfiguratie/bevoegdheden (organisaties, profielen, groepen en gebruikers);
 • algemene configuratie;
 • laboratoriumconfiguratie (platformen, disciplines, secties, testen, aanvraagcodes en panels);
 • klinische gegevens/ informatieve resultaten;
 • materialen en variabelen;
 • orderinvoerformulieren;
 • diverse configureerbare lay-outs;
 • (cyclische orders);
 • (priklijsten);
 • (printen monsterlabels);
 • communicatie met de buitenwereld via HL7;
 • (indien aanwezig GLIMS-configuratie);
 • het gebruik van Cyberlab voor OrderEntry in de praktijk, demo.

Per onderwerp wordt ruimte geboden om te oefenen binnen de Cyberlab-omgeving.

Informatie

Voor vragen over de inhoud van de trainingen of voor een persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke training het beste bij uw doelstellingen past, kunt u contact opnemen met onze medewerkers van Clinisys, te bereiken:
– per telefoon: 0032-92202321
– per email: [email protected]  

Domus Medica Utrecht
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht

Wegbeschrijving:
Aan de achterzijde van Domus is een parkeerterrein; indien u met de auto komt, kun u daar (buitenterrein) parkeren.

Via de parkeergarage komt u via een toegangsdeur in de hal van Domus en links ziet u direct de receptie. Meld u daar aan bij de receptioniste om een toegangspas.

Openbaar vervoer: diverse bussen (48,90,195,285,295) gaan vanaf Utrecht CS; uitstappen bij halte Papendorp-Zuid

Onze kantoorruimte bevindt zich op de derde verdieping, in gang C (uit de lift links en weer direct links) iets voorbij halverwege aan de rechterkant.