Ga naar hoofdtekst

De toekomst van LIS en LIMS

Kiezen tussen verschillende LIS-systemen

Labmanagers hebben tot nu toe altijd moeten kiezen tussen een patiëntgericht laboratoriuminformatiesysteem (LIS) of een monstergericht laboratoriuminformatiesysteem (LIMS). 
  
Dat betekent mogelijk ook dat laboratoria beperkt zijn tot de ene of de andere aanpak en dus uitgesloten worden van de flexibiliteit om nieuwe werklasten met verschillende testprocedures te verkennen. Het dilemma van de keuze tussen een LIS met de ene of de andere aanpak is nu verleden tijd.  
 
Dankzij een moderne cloudarchitectuur en een geavanceerd gegevensmodel kan één enkele oplossing perfect tegelijkertijd patiënt- en monstergericht te werk gaan. Dit biedt laboratoria de nodige dosis flexibiliteit om te innoveren en nieuwe, verschillende werklasten te ondersteunen terwijl ze hun onderzoeksdiensten en hun bedrijf laten evolueren.

Flexibiliteit voor uw laboratorium

Het Clinisys Platform lost de uitdagingen van de sector op en geeft uw laboratorium de kans om mee te gaan met innovaties op het vlak van onderzoek, wetenschap en technologie.

Meer informatie

Moderne architectuur en gegevensmodel

Het Clinisys Platform™ gebruikt een architectuur en gegevensmodel die beide aanpakken ondersteunen. Dankzij deze flexibiliteit kunnen labmanagers genieten van de voordelen van beide systemen binnen een veerkrachtig, kostenefficiënt en schaalbaar cloudplatform. 
 
Labmanagers staan vandaag de dag voor een eenvoudigere keuze. Een keuze waarmee ze hun diensten kunnen innoveren, hun toekomstige groei kunnen ondersteunen en hun concurrentievermogen kunnen garanderen. 
 
Dit debat houdt de labinformatica al veertig jaar in de ban, wat de middelen van softwareleveranciers heeft verwaterd en de kosten voor de klant heeft verhoogd. Het Clinisys Platform ondersteunt beide aanpakken. Wij bieden de voordelen van beide aanpakken in één enkel platform. Wij zijn actief op beide markten. 
 
De architectuur en het gegevensmodel van het Clinisys Platform is gebaseerd op onze unieke expertise en knowhow, die we te danken hebben aan de meer dan 3.500 test- en onderzoekslaboratoria die we wereldwijd van dienst zijn. Deze laboratoria zijn actief in diverse sectoren en disciplines, en wij helpen om hun workflows efficiënt te beheren, om alle voorschriften na te leven en om te integreren met duizenden instrumenten en verwante systemen.

Een betere keuze

Door onze moderne architectuur en ons geavanceerde gegevensmodel kan het Clinisys Platform zowel patiënt- als monstergerichte modellen ondersteunen voor laboratoria in diverse sectoren.

Patiëntgericht LIS:

de focus ligt op de persoonlijke, demografische en gezondheidsgegevens van de patiënt, die worden gekoppeld aan de test ter interpretatie en diagnose.

Monstergericht LIS:

de focus ligt op de labworkflow voor testmonsters op individueel en batchniveau, waarbij kritische gegevens zoals de instrumentkalibratie en specifieke testpraktijken voor certificatie worden gekoppeld.

Clinisys Platform

Patiënt- en monsteragnostisch – wij zijn gegevensgericht. Onze topoplossingen bieden volwaardige LIS-functionaliteit, met de voordelen van beproefde workflows en processen in een schaalbaar modern platform.

Naleving van verschillende voorschriften en vereisten

Vroeger moesten labmanagers een eenmalige keuze maken tussen de architectuur van een patiëntgericht LIS, voor klinische en zorggerelateerde toepassingen, en die van een monstergericht LIS, meestal voor sectoren zoals farma, voedsel en drank, milieu en gewaswetenschappen.  
 
Elke aanpak werd dan ook ontworpen voor verschillende voorschriften en vereisten, beide met verschillende vormen van autorisatiecontrole, validatie en auditmogelijkheden.  
 
Een patiëntgericht LIS is doorgaans beperkt tot medische en zorggerelateerde voorschriften, terwijl een monstergericht LIS is gericht op normen en voorschriften rond kwaliteit, veiligheid en productie in verschillende sectoren, zoals voedsel en drank, waterkwaliteit, volksgezondheid en milieu. 
 
Elke laboratoriumoplossing van Clinisys beschikt over workflows die naadloos voldoen aan de toepasselijke voorschriften van het betreffende onderzoek of de test, waarbij testgegevens automatisch worden verzameld tijdens het proces voor audits of compliance. Deze vooraf geconfigureerde workflows zijn direct beschikbaar naarmate laboratoria nieuwe gebieden verkennen en de voorschriften verstrengen. 

Patiëntgericht versus monstergericht LIS: geen dubbel of overlappend werk meer

De afgelopen jaren is het verschil tussen deze twee systemen kleiner en kleiner geworden. Momenteel is er sprake van heel wat dubbel of overlappend werk en hebben de twee verschillende aanpakken zelfs enkele functies gemeen.  
 
Daarnaast zijn er nu meer raakvlakken tussen sectoren die vroeger los van elkaar stonden en de disciplines die in hun onderzoeks- en testprogramma’s worden toegepast. Dit vergroot het potentieel voor productieve samenwerking tussen verschillende onderzoeksdisciplines. 
 
Laboratoria staan ook voor strengere vereisten – die in de toekomst nog strenger zullen worden – waardoor ze flexibeler te werk moeten gaan en de traditionele sectorgebonden voorkeuren zullen veranderen.  
 
Het Clinisys Platform bestaat uit één enkel platform dat laboratoria de voordelen biedt van zowel een patiënt- als een monstergerichte aanpak. Beide werkwijzen zijn toegankelijk, afhankelijk van de optimale workflow voor een specifiek testregime of onderzoeksprogramma. 
 
Zo genieten labmanagers van de topfunctionaliteit die nodig is om succes te boeken binnen om het even welke discipline of specialisatie in een specifieke sector. Tegelijkertijd mogen ze erop vertrouwen dat de achterliggende architectuur en het gegevensmodel van Clinisys hen de kans bieden om zich aan te passen en nieuwe diensten te ontwikkelen – en dat ze toegang hebben tot de nodige workflows – naarmate het bedrijf groeit. 

Kostenefficiënt en flexibel

Klanten die voor Clinisys kiezen, genieten van een modern platform met topfunctionaliteit en gegarandeerd beproefde laboratoriumprocessen met configureerbare workflows die allerlei taken ondersteunen, waaronder monsterafname en -beheer, een elektronisch labnotitieboek, instrument-, beeld- en compliancebeheer.  

Clinisys heeft deze algemene laboratoriumprocessen eenmalig ontwikkeld, zodat al onze klanten over heel de wereld er gebruik van kunnen maken. Deze aanpak garandeert efficiëntie en veerkrachtigheid.

Vervolgens implementeren we ze via ons platform naar wens van de klant, wat betekent dat we nieuwe functies en eigenschappen op een flexibelere manier kunnen ontwikkelen en doorvoeren. 

Dankzij ons verfijnde gegevensmodel zitten we niet vast in een patiënt- of monstergerichte aanpak, maar kunnen we onze processen configureren en optimaliseren voor verschillende workflows. Het flexibele Clinisys Platform biedt het beste van beide aanpakken.